Darija Račnik

Darija Račnik, NLP  Master coach in moderatorka sistemskih postavitev (družinskih in poslovnih).

To spletno stran in domeno za bownovo terapijo sem registrirala pred leti, saj sem do sprejetja zakona o zdravilski dejavnosti občasno izvajala tudi bownovo terapijo, ki pa je trenutno ne smem več izvajati, saj nimam formalne medicinske izobrazbe ali opravljene licence za zdravilko. Svoje delo opravljam predvsem kot poslovni coach in kot moderatorka metode Postavitev družine.

Ker je bila v Sloveniji sprejet zakon, da lahko bownovo terapijo izvajajo le osebe z medicinsko izobrazbo ter z licenco za zdravilce, katere pa še nisem pridobila, se v primeru odločitve za bownovo terapijo obrnite na registriranega izvajalca te metode.