Harmonija - manualne terapije

Jaz in bownova terapija

Leta 1995 sem se pričela zanimati in ukvarjati z jogo. Kmalu je temu sledila seznanitev z manualnimi terapijami; refleksno, klasično in shiatsu masažo. Od takrat naprej je moje življenje pestro, učeče in zavedajoče.

Iz prvotnega ljubiteljskega ukvarjanja z masažami sta se v meni sčasoma prebudila izziv in želja, da ta znanja nadgradim in da to postane moja poklicna dejavnost.

V letih, ki so sledila, sem se najprej samostojno učila iz literature, hodila na seminarje in se udeleževala tečajev s teh področij. Leta 2002 in 2003 sem opravila tečaj 1.stopnje shiatsu masaže pri Dragu Klanjščku iz Senovega.

Leta 2003 sem na prireditvi Mavrična sobota spoznala gospo Jelko Slapar, ki je imela predstavitev bownove terapije. Lahkotnost in nežnost terapije sta v meni vzbudili izjemeno zanimananje. Izkušnja v zvezi z izvedbo in učinkom terapije je bila še toliko večja, ker sem se prostovoljno javila kot model, da je gospa Jelka na meni demonstrirala tehniko pred udeleženci.

Moje zanimanje, da se naučim te tehnike je bilo izjemno. Postavila sem si cilj, da se, takoj ko bo mogoče, udeležim izobraževanja.

Prvi korak v tej smeri je bil, opraviti izpit iz anatomije. Ker je ta izpit vključen v izobraževanje maserjev klasične ročne masaže, sem se na Srednji zdravstveni šoli Celje vpisla na 140 urni formalni tečaj. Po zaključku sem s tem postala maserka, imela pa se opravljen tudi izpit iz anatomije. Ob tem sem opravila še tudi izpit za terapevtsko masažo.

Leta 2006, spomladi, ko je bil objavljen tečaj za bownove terapevte, sem se takoj prijavila nanj. Že po nekaj dneh tečaja sem spoznala, da gre za izjeno terapijo. Ko smo udeleženci vadili tehnike eden na drugem, sem pri sebi zanavala izjemne pozitivne reakcije in uravnavanje telesa.

Način izvedbe tečaja in zahteve za pridobitev certifikata so bile na visoko profesionalnem nivoju. Poleg teoretičnega dela smo tečajniki po prvem delu tečaja dobili nalogo, da opravimo 50 ur samostojne prakse in da v zvezi s tem vodimo dnevnik. Zadeve sem se lotila vestno in zahtevane ure praktičnega dela opravila v precej krajšem času, kot je bilo predvideno. V jeseni leta 2006 sem nato zaključila še drugi del izobraževanj in tako pridobila certifikat za bownovo terapevtko.

Da sem si znanje s področja manualnih tehnik še razširila, sem leta 2007 opravila še tečaj metamorfne tehnike in refleksne masaže stopal.